fundacja jak działa

img

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń wydanie publikacji o fundacjach i stowarzyszeniach Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń zważa niesłychanie ważne na rzecz fundacji i stowarzyszeń przemiany obowiązujące od 5 września 2020 r.: zmiany w ustawie o rachunkowości: wprowadzenie nowej kategorii jednostek mikro, do jakich zaliczono tak jak fundacje i stowarzyszenia; opcja stosowania wielu uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych (m.in. w zakresie wyceny aktywów i pasywów, tworzenia odpisów aktualizacyjnych); możliwość sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego; uchylenie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości na rzecz niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 137, poz. 1539 z późn. zm.) wielce poważne konsekwencje na rzecz wszystkich jednostek uchylenie ww. rozporządzenia w trakcie roku obrotowego rodzi szereg problemów, od 5 września 2020 r. jednostki te muszą traktować wprost przepisy ustawy o rachunkowości; problem roku 2020 – według jakich zasad sporządzić sprawozdanie finansowe za 2020 r.?, od kiedy powinno się traktować nowe regulacje?, jakie działania trzeba podjąć, ażeby być w zgodzie z przepisami?

  • Zamówienia na rb polegające na powtórzeniu Zamówienia na rb polegające na powtórzeniu
  • Postanowienia dotyczące podwykonawstwa i nowe Prawo zamówień Postanowienia dotyczące podwykonawstwa i nowe Prawo zamówień
  • Upadłość i kiedy nowe prawo upadłościowe Upadłość i kiedy nowe prawo upadłościowe
  • Co to jak inwentaryzacja wpływa na dochód Inwentaryzacja roczna Co to jak inwentaryzacja wpływa na dochód Inwentaryzacja roczna
  • Rachunkowość finansowa  osoby które zamierzają Rachunkowość finansowa osoby które zamierzają
Top