Zmiany w obszarze amortyzacji Kalkulacje i optymalizacja

Zmiany w obszarze amortyzacji Kalkulacje i optymalizacja

Zmiany w obszarze amortyzacji. Kalkulacje i optymalizacja cen transferowych, dokumentacja podatkowa cen transferowych z uwzględnieniem zmian w ustawie CIT. CIT - uszczelnienie poboru podatku CIT w taki sposób, aby zapewnić powiązanie wysokości płaconego poprzez duże przedsiębiorstwa, szczególnie przedsiębiorstwa międzynarodowe, podatku z kto nadaje kody pkwiu faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. Dokumentacja podatkowa cen transferowych objaśnia wszystko o - Podmioty zobowiązane do sporządzania dokumentacji cen transferowych lub nowe przepisy o cenach transferowych stosujemy wstecz - Zakres powiązań kapitałowych. - zmiana w zakresie ustalania powiązań - Powiązania zarządczo-kontrolne - Powiązania majątkowe - Powiązania złączone ze stosunkiem pracy - Powiązania personalne – rodzinne - Charakter powiązań krajowych a międzynarodowych - Zakres podmiotów obowiązanych do sporządzenia dokumentacji podatkowej od stycznia r. - Uzależnienie obowiązków dokumentacyjnych od wielkości podatników - Wyodrębnienie nowego wyznacznik przychodowo-kosztowego,- Obowiązek dokumentacyjny w przypadku podmiotów powiązanych - Obowiązek dokumentacyjny - transakcje z podmiotami z rajów podatkowych - Obowiązek dokumentacyjny w przypadku umów spółek nieposiadających osobowości prawnej,- Obowiązek dokumentacyjny związany z umowami wspólnego przedsięwzięcia lub innymi umowami o podobnym charakterze,- pojęcie podmiotów powiązanych na gdzie znajde pkwiu gruncie prawa polskiego i międzynarodowego - Rodzaje powiązań - Powiązanie poprzez spółkę osobową - Powiązanie poprzez zakład - Obowiązki dokumentacyjne uczestników wspólnego przedsięwzięcia - Obowiązki dokumentacyjne powiązane z aktywnością w SSE - Zmiany w CIT od stycznia r. mające wpływ na obowiązki dokumentacyjne podatników w cenach transferowych - Wyodrębnienie w ustawie o CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych także rozdzielenie przychodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych przychodów podatnika - modyfikacja kodeksów ograniczających wysokość odliczanych procent także artykułów dotyczących kontrolowanej spółki zagranicznej - CFC - poprawki dotyczące funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych - wprowadzenie artykułów limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów stanowiących usługi niematerialne także połączonych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych - wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości - Nowe źródło przychodów, zakaz kumulacji strat - Ograniczenia w zakresie kosztów finansowania dłużnego (w tym odsetek od pożyczek) zaliczanych do kosztów podatkowych - Ograniczenia w zakresie kosztów zgrupowanych z zakupem niektórych usług i praw o charakterze niematerialnym - Ograniczenia kosztów podatkowych wobec kwot stanowiących podział wyniku finansowego - Zmiana limitu wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych jednorazowo do kosztów podatkowych - przemiany w obszarze amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych - Zmiany w zakresie rozliczania strat z tytułu sprzedaży wierzytelności własnych, w tym wniesionych aportem - Wniesienie wkładu pieniężnego do spółek kapitałowych - Możliwość szacowania wartości usług.

Komentarze: 3


noavatar.png
Melchior Leontyno 2019-12-13

Ładny blog tutaj! Również witryna ładuje się szybko! Jakiego hosta używasz? Czy mogę uzyskać link partnerski do swojego hosta? Żałuję, że moje miejsce załadowane tak szybko, jak twoje lol

noavatar.png
Filemon Radku 2020-04-30

Hej, pisałeś cudownie, ale ostatnie kilka postów było nudne... tęsknię za twoimi superpracami. Ostatnie kilka postów jest trochę ... daj spokój!

noavatar.png
Kryspin Kajusie 2020-05-05

Cześć przyjacielu! Chciałbym powiedzieć, że ten artykuł jest świetny, świetnie napisany i zawiera prawie wszystkie istotne informacje. Chciałbym przeanalizować więcej postów w tym temacie.

Top