księgowość dla fundacji

img

Stowarzyszenia i fundacje Kompendium obejmujące prawne aspekty działalności stowarzyszeń oraz fundacji praca o fundacjach i stowarzyszeniach stanowi kompilacja obejmujące ustawowe aspekty działalności stowarzyszeń oraz fundacji. Przedstawia reguły tworzenia dodatkowo sposób funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji w sposób w wyższym stopniu przeźroczysty niż ma to miejsce w komentarzach do odpowiednich ustaw. Autor kompleksowo omawia zarówno teoretyczne, jakim sposobem i użyteczne problemy działania tych podmiotów, w szerokim zakresie uwzględniając aktualne orzecznictwo i piśmiennictwo. Prezentuje podobnie kształtowanie się instytucji stowarzyszeń i fundacji w ujęciu historycznym również zagadnienie wolności zrzeszania się w regulacjach prawa międzynarodowego i w przepisach Konstytucji. Organizacje pożytku publicznego Publikacja w sposób kompleksowy i rzeczowy omawia aspekty podatkowe dotyczące podmiotów jakimi są Organizacje Pożytku Publicznego, Fundacje i Stowarzyszenia. Lektura zwracana jest także do organów i osób zarządzających tymi podmiotami jak i księgowych, biur rachunkowych i doradców podatkowych obsługujących te podmioty. Lektura ma na celu przestawienie tych podmiotów w roli podatnika, zatem zawiera szczegółową analizę regulacji prawnej dotyczącej zasad funkcjonowano tych podmiotów, w tym pod kątem podatku VAT, dochodowego, PCC, opłaty skarbowej, podatku od nieruchomości. Wyjaśnia: status prawny podmiotu, czyli OPP może przewodzić działalność gospodarczą, kiedy wiadomy podmiot nabywa status podatnika VAT, zasady rozliczania podatku naliczonego VAT, zastosowanie zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych, zastosowanie zwolnienia w podatku od nieruchomości, PCC i opłacie skarbowej

  • Nowelizacja KSH Treść i odmiana Nowelizacja KSH Treść i odmiana
  • Projekty unijne 2020 brutto brutto i i Prognozy i Projekty unijne 2020 brutto brutto i i Prognozy i
  • Rachunkowość finansowa  poznanie Rachunkowość finansowa poznanie
  • Tarcza antykryzysowa 40 praca sezonowa dla cudzoziemców Tarcza antykryzysowa 40 praca sezonowa dla cudzoziemców
  • Co to inwentaryzacja kto podpisuje Inwentaryzacja Co to inwentaryzacja kto podpisuje Inwentaryzacja
Top