Upadłość i kiedy nowe prawo upadłościowe

Upadłość i kiedy nowe prawo upadłościowe

Upadłość i kiedy nowe prawo upadłościowe umożliwi jakie składniki majątkowe mogą obyć objęte pre-packiem zrozumienie jaki jest nowy kształt upadłości konsumenckiej zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w przed w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jak wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. także nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i niepewność pojawiające się przy stosowaniu przepisów z tej dziedziny prawa dodatkowo wyobrażenie konkretnych propozycji rozwiązań problemów. Udział w szkoleniu pozwoli również na pogłębienie informacji dotyczącej wpływ nowelizacji na skład masy upadłości przygotowanej likwidacji pre-pack i umożliwi pełniejsze wykorzystanie jej zalet także zminimalizowanie zagrożeń zgrupowanych z niewłaściwym zrozumieniem tego procesu.

Top