91 c karta nauczyciela

  • Zaświadczenie o akceptacji komisji kwalifikacyjnej
    Zaświadczenie o akceptacji komisji kwalifikacyjnej
    Dodany: 2020-05-02 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

    Zaświadczenie o akceptacji komisji kwalifikacyjnej na wielkość nauczyciela. Status prawny pracowników samorządowych został określony odrębną pragmatyką służbową w PracSamU. Celem ustawodawcy było stworzenie warunków zapewniających zawodowe, rzetelne i bezstronne wykonywanie zadań publicznych przez samorząd terytorialny. W PracSamU uregulowano wybrane aspekty wynikające ze stosunku pracowniczego tej grupy zawodowej, określając w szczególności.


Top