czy trudno zdać egzamin na doradcę podatkowego

  • Jak skutecznie stworzyć się do egzaminu na doradce
    Jak skutecznie stworzyć się do egzaminu na doradce
    Dodany: 2020-01-18 | Kategoria: Doradca podatkowy | Komentarze: 0

    Jak skutecznie stworzyć się do egzaminu na doradce. Jest to wolny zawód, który może być wykonywany tylko przez: osoby fizyczne, jakie uzyskały wpis na listę doradców podatkowych prowadzoną poprzez Krajową Radę Doradców Podatkowych; osoby ustawowe wpisane do prowadzonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego. Do obowiązków doradcy.


Top