dokumentacja pracownicza ile lat przechowywać

  • ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
    ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
    Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

    ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi jest reprezentacja od strony praktycznej zadań związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy.


Top